Download mẫu brochure

Dưới đây là một số mẫu thiết kế brochure thuộc nhiều ngành nghề khác nhau được tư vấn và thiết kế bởi Sao Kim. Các brochure được trình diễn dưới dạng file pdf và các bạn có thể tải về để tham khảo.

Để đọc được file pdf quý khách có thể dùng phần mềm Adobe Acrobat Reader hoặc Foxit Reader

Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản Gold Palace

Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản Gold Palace

Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản – chung cư cao cấp Gold Palace do Sao Kim thực hiện cho Tổng Công ty HUD3. Brochure có dung lượng 12 trang, tiếng Việt.
Tải mẫu brochure này
Mẫu thiết kế brochure Trường Đại Học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Mẫu thiết kế brochure Trường Đại Học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Mẫu thiết kế brochure Trường Đại Học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh do Sao Kim thực hiện. Brochure có dung lượng 10 trang, tiếng việt
Tải mẫu brochure này
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản HUD3 CT3 Linh Đàm

Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản HUD3 CT3 Linh Đàm

Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản HUD3 CT3 Linh Đàm do Sao Kim thực hiện. Brochure có dung lượng 8 trang, Tiếng Việt
Tải mẫu brochure này
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản PYTHIS Tower

Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản PYTHIS Tower

Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản PYTHIS Tower do Sao Kim thực hiện. Brochure có dung lượng 8 trang, Tiếng Việt
Tải mẫu brochure này
Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City

Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City

Mẫu thiết kế brochure dự án bất động sản GreenTech City do Sao Kim thực hiện. Brochure có dung lượng 32 trang, Tiếng Anh
Tải mẫu brochure này
Mẫu thiết kế brochure du lịch Dang Thanh

Mẫu thiết kế brochure du lịch Dang Thanh

Mẫu thiết kế brochure du lịch nữ hành Dang Thanh do Sao Kim thực hiện. Brochure có dung lượng 4 trang, Tiếng Anh
Tải mẫu brochure này
Mẫu thiết kế brochure du lịch nữ hành Thanh Thanh Travel

Mẫu thiết kế brochure du lịch nữ hành Thanh Thanh Travel

Mẫu thiết kế brochure cho Công ty TNHH TM & dịch vụ du lịch Thành Thành do Sao Kim thực hiện. Brochure có dung lượng 8 trang, Tiếng Việt
Tải mẫu brochure này
Mẫu thiết kế brochure giới thiệu khu công nghiệp VINATEX ID

Mẫu thiết kế brochure giới thiệu khu công nghiệp VINATEX ID

Mẫu thiết kế brochure giới thiệu khu công nghiệp VINATEX ID do Sao Kim thực hiện. Brochure có dung lượng 16 trang, Tiếng Anh
Tải mẫu brochure này
Mẫu thiết kế brochure giới thiệu Viện Quản Trị Kinh Doanh

Mẫu thiết kế brochure giới thiệu Viện Quản Trị Kinh Doanh

Mẫu thiết kế brochure giới thiệu Viện Quản Trị Kinh Doanh do Sao Kim thực hiện. Brochure có dung lượng 17 trang, Tiếng Việt
Tải mẫu brochure này
Mẫu thiết kế brochure Khách sạn BOSS

Mẫu thiết kế brochure Khách sạn BOSS

Mẫu thiết kế brochure khách sạn BOSS do Sao Kim thực hiện. Brochure có dung lượng 6 trang, Tiếng Anh
Tải mẫu brochure này
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để tránh Spam,
Vui lòng điền kết quả vào ô dưới.

Liên hệ VP tại:

Để tránh Spam,
Vui lòng điền kết quả vào ô dưới.