Thiết kế brochure Altai Sibiri

23/12/2013 08:55 Chuyên mục: Dự án thiết kế brochure

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế brochure giới thiệu sanr phẩm cho Công Ty CP Sản Xuất Và Thương Mại Altai Sibiri

 

Bài viết liên quan

 

Liên hệ VP tại:

Để tránh Spam,
Vui lòng điền kết quả vào ô dưới.